Bezpečnostní opatření

Rady a doporučení, jak rychleji a jednodušeji zvládnout bezpečnostní kontrolu na letišti:

  • při průchodu bezpečnostní kontrolou odložte svrchní oděv (například sako či bundu), pásek, hodinky, mobilní telefon, doklady, peněženku a ostatní drobné předměty z kapes
  • z osobních zavazadel vyjměte elektronické přístroje, jako jsou notebooky, fotoaparáty, kamery apod.
  • pokud převážíte tekutiny, je nutné řídit se pravidly stanovujícími podmínky převozu tekutin v letecké dopravě (viz níže)

Vždy je nutné řídit se pokyny personálu letiště.

Cestujícím s implantáty (např. kloubní náhrady, apod.) doporučujeme předložit při bezpečnostní kontrole potvrzení lékaře (pro cestu zpět taktéž v anglickém jazyce). Cestující je povinen informovat leteckou společnost nebo cestovní kancelář o aktuálních úrazech (ošetřených dlahou, sádrou nebo jinými pevnými obvazy) a nemocech. Letecké společnosti požadují v mnoha případech potvrzení od lékaře, že je cestující schopen letu. Bez tohoto potvrzení může být  cestující vyloučen z přepravy.

Povolené a zakázané předměty

 
 
Příruční zavazadlo Zapsané zavazadlo
Notebooky, fotoaparáty, hudební přehrávače, mobilní telefony, tablety    
Tekutiny a gely


do 100 ml *


nad 100 ml
Nože a nůžky, jejichž ostří nebo čepele nejsou delší než 6 cm (nevztahuje se na nože s pojistkou)    
Tekutiny pro léčebné účely, kojenecká strava v množství nezbytném pro dobu letu    
Nářadí (vrtáky, kladiva, šroubováky, klíče, apod.), lékařské nástroje    
Střelné zbraně a jejich imitace (paintbalové, airsoftové, startovací, plynové, apod.), munice **    
Hokejky, golfové, lyžařské, turistické a podobné hole, rybářské pruty, pádla    
Výbušniny a nástražně výbušné systémy, rozbušky, zábavná pyrotechnika    
Kyseliny, žíraviny a hořlaviny    
Tlakové nádoby a plyny jakéhokoliv druhu (např. propan-butan, obranné spreje)    
Hořlavé pevné a tekuté látky, radioaktivní látky, toxické nebo infekční látky    
 
* Všechny tyto tekutiny a gely musí být vloženy do průhledného a opakovatelně uzavíratelného sáčku (k dostání na letišti).
** V souladu s relevantními předpisy a přepravními podmínkami dopravce.

Elektronické cigarety obsahující baterie nesmí být přepravovány v zapsaných zavazadlech. Převážet je můžete v kabinovém zavazadle, musí však být chráněny před náhodným zapnutím. Ve vnitřních prostorách letiště není povoleno kouřit, a to ani elektronické cigarety.

 Podrobnější seznam povolených a zakázaných předmětů

Přeprava tekutin

Za tekutiny jsou považovány:

- voda a ostatní nápoje, sirupy
- parfémy
- gely včetně vlasových a sprchových
- pasty, včetně zubní
- kosmetika v tekuté podobě
- krémy, pleťové krémy a oleje
- spreje a deodoranty
- konzervy s jídlem
- obsahy nádob se zvýšeným tlakem, holicí a jiné pěny
- směsi kapalných a pevných látek
- všechny ostatní přípravky podobné konzistence
 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data