Cestující se zdravotním postižením

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě je provozovatel Letiště Ostrava, a .s.  povinen zajistit svými silami nebo prostřednictvím vybraného dodavatele asistenční služby pro osoby se zdravotním postižením.

Způsoby sdělení požadavku na asistenci

Předem vyžádáno pro přílet nebo odlet - dopravcem, CK nebo přímo od OZP

Kontaktní místa pro cestující se zdravotním postižením:

 

 

Normy kvality a práva osob se zdravotním postižením a osob s omezenou pohyblivostí v letecké dopravě

 

Poskytování asistence osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě

 

Imobilní cestující si mohou ponechat svůj invalidní vozík až po nástup do letadla, kdy jsou přesazeni na vynášecí židli, vyneseni do letadla a usazeni na své místo na palubě letounu. Vlastní vozík je přepravován v zavazadlovém prostoru.
V případě cestování s elektrickým vozíkem je nutné o této skutečnosti předem informovat letiště (prostřednictvím CK nebo osobně). Elektrický vozík se odebírá cestujícím už u odbavení, kdy je nutné odpojit baterie vozíku a připravit jej na přepravu. Po dobu odbavení je imobilnímu cestujícímu zapůjčen mechanický vozík, který je mu k dispozici až po nástup do letadla.

V případě přepravy imobilních cestujících je nutné předem kontaktovat zástupce letecké společnosti nebo cestovní kanceláře, který ve spolupráci s letištěm zajistí veškerý potřebný servis.

Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mohou využít hodinové parkování zdarma na vyhrazených parkovacích místech na parkovištích P1 a P5.  Po uplynutí hodiny zdarma jsou platné běžné ceny.

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data