Datové sítě, provozní, informační, bezpečnostní a komunikační systémy, telefonní ústředna

Letiště Ostrava, a.s. převzalo v září 2012, březnu a září 2013 zařízení pořízené v rámci projektu Stroje a zařízení II – IT - Datové sítě, provozní, informační, bezpečnostní a komunikační systémy, telefonní ústředna.

Inovace ICT vč. datové sítě bude realizována v rámci následujících 4 celcích:
1. Informační technologie - Telefonní ústředna
2. Informační technologie - Datové sítě, provozní, informační a komunikační systémy
3. Informační technologie - Bezpečnostní systémy
4. Informační technologie - Odbavovací systémy (budou dodány samostatně jiným dodavatelem)

Telefonní ústředna
Nové řešení telefonie je založeno na systému IP telephony, který bude podporovat i analogovou a digitální telefonii. Řešení obsahuje prvky zprostředkování volání, brány a není náchylné k jednomu bodu selhání. Podporuje nejméně 1000 telefonů a má k dispozici dostatek zvyšující se kapacity pro podporu budoucích požadavků. Poskytuje hlasové, video, mobilní a prezenční služby pro střední podniky. Představuje škálovatelný, šiřitelný a vysoce dostupný podnikový systém IP telefonie sloužící ke zprostředkování hovorů.

Vytváří jednotné pracoviště, které rozšiřuje podnikové telefonní funkce a možnosti do paketových telefonních síťových zařízení, například telefonů IP, zařízení ke zpracování médií, bran voice over IP, mobilních zařízení a multimediálních aplikací.

Datové sítě, provozní, informační a komunikační systémy
Do této skupiny patří nové řešení:
- Datová síť LAN, WAN, WiFi – rekonstrukce
- Zálohovací systémy – rekonstrukce
- Datová centra, servery, vybavení technolog. místností
- Centrální rozhlas – rekonstrukce
- Provozní systémy – systémy letiště podporující procesy odbavení letadel a zavazadel a kontrolující provozní a personální procesy s odbavením související.
- UPS - Záložní napájení serverů, aktivních prvků a pracovních stanic
- Správa majetku
- Interní podpůrné systémy

Bezpečnostní systémy
Do této skupiny patří nové řešení:
- Bezpečnostní řídicí systém
- Kamerový systém
- Elektronická kontrola vstupu
- Systém protipožární ochrany
- Ochrana perimetru
- Kontrola cestujících a příručních zavazadel

Zakázka byla rozdělena do 3 etap. Etapa 1 byla ukončena v září 2012, druhá etapa v březnu 2013 a poslední v září 2013.

Zařízení bylo dodáno společností TECHNISERV IT, spol. s r.o., se sídlem: Brno, Traťová 1, PSČ 619 00.

Letiště Ostrava, a.s. jako příjemce dotace realizuje dodávku zařízení na základě výběrového řízení dle platného Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Veřejná zakázka proběhla formou otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data