Energetika

Smlouva o připojení k distribuční soustavě - zemní plyn

Vzor smlouvy o distribuci zemního plynu

Žádost o modifikaci v dodávce plynu

Žádost na dodávku plynu

Žádost o rezervaci kapacity

Proces připojení

Řád provozovatele lokální distribuční soustavy 

Žádost o připojení k distribuční soustavě, žádost o dodávku plynu

Žádost o ukončení dodávky plynu

Pravidla provozování lokální distribuční soustavy

Žádost o připojení elektrického zařízení

Ceny smluvních pokut a speciálních služeb za dodávky el. energie a plynu

Připojovací podmínky NN Letiště Ostrava, a.s.

Finance, stav, výhled - plynovod letiště - 2018

Havarijní plán lokální distribuční soustavy-aktualizace 2018

Dodatek k Energetickému havarijnímu plánu Lokální distribuční soustavy Letiště Ostrava, a.s.

Podklad pro vypracování analýzy rizik 2017

Příloha ke Smlouvě o provádění servisní činnosti z 5.4.2007

Příloha ke zprávě o kvalitě a úrovni údržby L-O-2017

Rozvojová studie-2016

Souhrnný výkaz dodržování standardů 2017

Zpráva o kvalitě úrovni údržby provozovaného zařízení L. O.-2017

Místní provozní řád - aktualizace 2016

Obchodní podmínky dodávky plynu 

Obchodní podmínky pro dodávku a distribuci elektřiny

Ceník plynu pro rok 2018

Ceník elektrické energie pro rok 2018

Výpis délek plynovodu

Havarijní plán pro přechazení a řešení stavu nouze v zásobování plynu - aktualizace 2018

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data