Exkurze

Exkurze jsou realizovány pouze v období od 1. listopadu do 20. dubna v pracovních dnech mimo víkendy.

V době letního provozu (květen - říjen) nejsou exkurze povolovány.
Maximální počet osob na exkurzi je 30 a to včetně doprovodu (učitelé, vychovatelé atd.). Minimální věk účastníků prohlídky je 5 let. V případě počtu účastníků nad 30 osob nelze skupinu rozdělit a udělat oddělené prohlídky.
Celková doba exkurze je přibližně 90 minut, součástí je prohlídka odbavovací a příletové haly s výkladem a ukázka práce hasičského záchranného sboru letiště. Exkurze neobsahuje prohlídky letadel.

Poplatek za exkurze:
Poplatek ve výši 1000 Kč je vybírán v hotovosti na místě.

V případě zájmu o exkurzi nás kontaktujte:
kocianova@airport-ostrava.cz, tel.: +420 597 471 209

Podmínky:
Žádost o exkurzi adresujte na e-mail kocianova@airport-ostrava.cz. Po domluvě termínu je zájemce povinen dodat jmenný seznam všech účastníků včetně doprovodu doplněný datem narození u dětí a číslem OP u držitelů průkazů a to nejpozději týden před předpokládaným termínem prohlídky.
Vstup do neveřejných prostor letiště povoluje na základě seznamu účastníků úsek Bezpečnosti letiště.
V případě pozdního dodání seznamu si letiště vyhrazuje právo exkurzi neuskutečnit.

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data