Friction meter

Technická údaje jsou uvedeny v technická spec. zařízení.pdf

Útvar Provozu Letiště Ostrava, a.s. převzal v měsíci srpnu 2011 zařízení pro měření brzdného účinku na pohybových plochách letiště - Friction meter v rámci projektu „Stroje a zařízení II.“.

Měření brzdných účinků je součástí kontroly provozuschopnosti vzletové a přistávací dráhy, kterou musí vykonávat provozovatel letiště, podle ustanovení leteckého předpisu L14.

Toto zařízení umožňuje měření při stanoveném rozsahu rychlostí, přenos naměřených hodnot přímo do PC, je vybaveno systémem samoskrápění pro simulaci měření brzdného účinku na mokré dráze a schopností okamžitého provozu v extrémních meteorologických podmínkách.

Zařízení Friction meter bylo pořízeno z prostředků Evropské unie, dodávka je spolufinancována z fondu ERDF v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, prioritní osa 1 - Regionální infrastruktura a dostupnost, oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava.

Dodávka byla realizována od dodavatele HAGEMANN a.s., Ostrava, Slezská Ostrava, Hradní 27/37, PSČ 710 00.

Dodávka zařízení    
 
Školení    

Po dodání zboží proběhl tzv. zkušební provoz v délce trvání jednoho měsíce.

Letiště Ostrava, a.s. jako příjemce dotace realizuje dodávku zařízení na základě výběrového řízení dle platného Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Veřejná zakázka proběhla formou otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data