Highloaders

Technická údaje jsou uvedeny v základní technické specifikaci zařízení.

Útvar Letecko-provozních ploch Letiště Ostrava, a.s. převzal v září 2012 v rámci projektu Stroje a zařízení II. – Highloaders - vysokozdvižnou plošinu s minimálním zdvihem do 5,6 m a minimální nosností 25 t a vysokozdvižnou plošinu s minimálním zdvihem do 3,5 m minimální nosností 7 t.

Jedná se o speciální zařízení umožňující snadné, rychlé a pohodlné nakládání a vykládání nákladních letadel – rychlé přeložení palet nebo kontejnerů s nákladem z letadla na vlečné paletové/kontejnerové vozíky a naopak. Zařízení pracuje na principu dvou plošin s plně ovládaným posuvem pomocí válečkové/kuličkové podlahy, po které se palety/kontejnery automaticky přesouvají do/z letadla. Jedna ze dvou plošin je během celé operace pevně zajištěna ve výšce shodné s palubou letadla a druhá plošina zajišťuje zvedání/spouštění palet/kontejnerů mezi palubou letadla (první plošinou) a zemí.Zařízení je poháněno dieselovým motorem, který pohání nejen celý hydraulický systém plošiny a opěr, ale i pojezd celého zařízení. Pro Letiště znamenají tato zařízení obsluhu i největších nákladních letadel současnosti, jakož i obsluhu nákladových/zavazadlových prostor osobních letadel, která jsou pro přepravu zavazadel vybavena kontejnery.

 

Highloaders byly dodány společností HAGEMANN a.s., Ostrava, Slezská Ostrava, Hradní 27/37, PSČ 710 00.

Letiště Ostrava, a.s. jako příjemce dotace realizuje dodávku zařízení na základě výběrového řízení dle platného Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Veřejná zakázka proběhla formou otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data