Kamerový systém

Technická údaje jsou uvedeny v zákl.technická spec.zařízení.pdf

Útvar Bezpečnosti Letiště Ostrava, a.s. převzal v srpnu 2011 v rámci projektu Stroje a zařízení II. – komplet kamerového systému v rámci zakázky Kamerový systém - rozšíření.

Kamery budou sloužit k monitorování definovaných a dosud nemonitorovaných prostor letiště. Otočné i stacionární kamery jsou umístěny na vytipovaných místech (uvnitř budov i ve venkovních prostorech letiště) a budou využívány pro monitorování těchto prostorů, jako jeden z prvků ochrany civilního letectví před protiprávními činy.

Kamery umožní mnohem efektivněji řešit případné mimořádné situace a to s minimálními časovými ztrátami, což má v případech, kdy probíhá odbavování cestujících velký bezpečnostní i ekonomický dopad. V mnoha případech je užití monitorovacího systému přímo podmínkou pro splnění bezpečnostních požadavků na ochranu civilního letectví před protiprávními činy, stanovených národní i mezinárodní legislativou. A v neposlední řadě znamená posílení bezpečnostního standardu cestujících a ostatních osob v prostorech letiště.

Kamerový systém je plně kompatibilní se stávajícím kamerovým systémem letiště a umožňuje monitorování vybraných prostor za účelem zvýšení bezpečnostního standardu letiště.

Komplet kamerového systému byl dodán společností PKE ČR s.r.o., se sídlem: Praha 6, Lužná 716/2, PSČ 160 00.

Po dodání zboží proběhl tzv. zkušební provoz v délce trvání jednoho měsíce.

Letiště Ostrava, a.s. uzavřelo kupní smlouvu na dodávku vozidla – kamerového systému na základě výběrového řízení dle platného Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlášeného formou otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data