Kontejner valník s plachtou

Technická údaje jsou uvedeny v technická spec. zařízení.pdf

Hasičská záchranná služba Letiště Ostrava, a.s. převzala v měsíci září 2011 kontejner valník s plachtou v rámci projektu „Stroje a zařízení HZS“ pro zabezpečení technických prostředků letištního záchranného systému na Letišti Ostrava. Tento speciální požární kontejner s celní nedělenou plochou je určen k přepravě technických prostředků, pomocného materiálu a podobně, který není uložen v jiných přepravních prostředcích. Uložený materiál lze na ložné ploše upevnit a případně zabezpečit.

Kontejner je určen pro jednoramenný nosič kontejnerů, především typu Multilift XR 21 S 56, tj. mechanismem schopným manipulace s kontejnery do max. celkové hmotnosti 14 tun s jednotnou výškou nosného oka kontejneru 1.570 mm.

Kontejner valník s plachtou byl pořízen z prostředků Evropské unie, dodávka je spolufinancována z fondu ERDF v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, prioritní osa 1 - Regionální infrastruktura a dostupnost, oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava.

 
Dodávka zařízení    

Dodávka byla realizována od dodavatele SPS – VKP s.r.o., se sídlem: Slatiňany, Tovární 123, PSČ 238 21, IČ 15053920, v rámci projektu zaměřeného na vybavení hasičské záchranné služby Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s. jako příjemce dotace realizuje dodávku zařízení na základě výběrového řízení dle platného Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Veřejná zakázka proběhla formou otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data