Kontejnerové nosiče

Technická údaje jsou uvedeny v zákl.technická spec.zařízení.pdf

Hasičská záchranná služba Letiště Ostrava, a.s. převzala v měsíci dubnu 2010 další speciální automobil s jednoramenným nosičem kontejnerů pořízený v rámci projektu "Stroje a zařízení HZS". Manipulační hmotnost kontejneru je 14 tun a součástí vozidla je hydraulický nakládací jeřáb o nosnosti 1000 kg při vyložení 7,3 m včetně příslušenství.

Jedná se o kontejnerový nosič Multilift XR 21S 56 s hydraulickým nakládacím jeřábem Hiab XS088 B2 DUO na podvozku Mercedes-Benz Actros 2644.

Plně hydraulický nakládací jeřáb je vybaven 2 hydraulickými výsuny ramene, zdvihový moment činí 7,0 tm, jeřábové rameno je hydraulicky vzpírané, hydraulický dosah je 7,7 m.

Kontejnerový nosič dodala firma Cargotec Czech Republic s.r.o., se sídlem: Praha, Praha 9 - Horní Počernice, Sezemická 2757/2, PSČ 193 00, na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení realizovaného dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a metodických pokynů ROP. Veřejná zakázka zahrnuje dodání dvou ks identických vozidel s jednoramenným nosičem kontejnerů - dodávka druhého vozidla proběhla v měsíci dubnu 2011.

Přejímka auta    

Letiště Ostrava nyní disponuje dvěmi speciálními nosiči kontejnerů a může tak převážet také kontejner s nízkotlakými vaky, který byl pořízen v projektu Stroje a zařízení I. Oba nosiče kontejnerů budou využívány pro přepravu dalších 7 speciálních kontejnerů, zařazených v projektu, k mimořádným událostem.

Součástí dodávky je také nutné specializované příslušenství dle specifických požadavků Hasičské záchranné služby Letiště Ostrava, a.s., vozidlo splňuje požadavky pro provoz na pozemních komunikacích v České republice a zároveň požadavky předpisů ICAO.

Hasičská záchranná služba na Letišti Leoše Janáčka Ostrava je nyní vybavena speciálními vozidly pro přepravu různých typů kontejnerů v rámci zabezpečení prostředků leteckého záchranného systému.

Asistence při výcviku zvedání letadla  

 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data