Naše poslání

Mise

Spojíme Moravskoslezský kraj prostřednictvím letecké dopravy s významnými centry v Evropě. Vytvoříme z letiště Leoše Janáčka Ostrava mezinárodní vstupní bránu do regionu. Svým zákazníkům budeme poskytovat služby na světové úrovni.
 

Vize

Staneme se důležitým leteckým přístavem ve středoevropském prostoru vymezeném městy Praha, Vídeň, Varšava.

Využijeme našeho technického potenciálu a dosáhneme prvenství před ostatními okolními regionálními letišti v segmentu nákladní letecké přepravy.
 

Strategické priority Letiště Ostrava, a.s.

Základním strategickým a rozvojovým dokumentem Letiště Leoše Janáčka Ostrava je Podnikatelský plán pro léta 2005 – 2015, aktualizovaný v letech 2010 a 2013 a Generel rozvoje letiště Ostrava Mošnov 2005 – 2015.
 

Základní strategická priorita

Prosperita společnosti a udržení zdravé firmy zaměřené na spokojenost zákazníka s hlavním cílem zajištění dopravní obslužnosti a prestiže Moravskoslezského kraje.

Provozování veřejného mezinárodního letiště se zaměřením na bezpečnost, pravidelnost a komfort letecké dopravy.


Dílčí strategické priority

Cargo přeprava do vzdálených destinací.
Lety do zámořských a exotických destinací.
Pravidelné linky do evropských destinací.
Rozvoj charterové dopravy.
Rozvoj neleteckých činností.
 

Letiště Ostrava, a.s. je držitelem certifikátu kvality ISO 9001.

 

 

Pomozte nám zlepšit kvalitu služeb na letišti!

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data