Monitorovací systém parkoviště

Technická údaje jsou uvedeny v zákl.technická spec.zařízení.pdf

Útvar Bezpečnosti Letiště Ostrava, a.s. převzal v březnu 2012 v rámci projektu Stroje a zařízení II. – monitorovací systém parkoviště - systém určený pro monitorování vjezdu a výjezdu vozidel na určených parkovacích plochách kupujícího s autorizací vjíždějících a vyjíždějících vozidel.

Systém je složený z automatických závor, včetně jejich elektromechanického pohonu, kamer pro čtení RZ a čteček pro autorizaci vozidel nebo osob.

Jedná se o systém navržený pro monitorování přijíždějících i odjíždějících vozidel na určených parkovacích místech společnosti. Účelem systému je posílení ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Systém umožní uživateli získání trvalého přehledu o pohybech vozidel na určených parkovacích plochách.

Monitorovací systém parkoviště    

Přehledový systém byl dodán společností PKE ČR s.r.o., se sídlem: Praha 6, Lužná 716/2, PSČ 160 00.

Letiště Ostrava, a.s. uzavřelo kupní smlouvu na dodávku přehledového systému na základě výběrového řízení dle platného Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlášeného formou otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data