Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů

1.    Tímto udělujete souhlas společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem 742 51 Mošnov, č.p. 401, IČ: 268 27 719, zapsané ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2764 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

-    e-mailová adresa

2.    E-mailovou adresu je nutné zpracovat za účelem zasílání newsletteru. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

3.    S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Letiště Ostrava, a.s.

4.    Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a.    Poskytovatel softwaru, společnost SE-MO Data, Spartakovců 3, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ: 26805901
b.    Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci.
 

5.    Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

-    vzít souhlas kdykoliv zpět,
-    požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
-    požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
-    vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
-    požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
-    v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data