Odbavovací systémy

Letiště Ostrava, a.s. převzalo v červenci 2013 v rámci projektu Stroje a zařízení II. – Odbavovací systémy.

Předmětem zakázky je dodávka, implementace a záruční servis provozních systémů letiště zaměřených na komplexní řízení vybraných procesů v oblasti odbavování cestujících a zavazadel. Veškeré dodávané systémy jsou samostatně i ve spojení s jinými technickými prostředky a funkčními aplikacemi v souladu s podmínkami upravenými ve zvláštních právních předpisech vztahujících se na oblast civilního letectví. Dodávka se skládá ze dvou částí: modernizace systému pro odbavení cestujících LDCS/CUTE – Departure Control System a zavedení systému na sledování pohybu odbavených zavazadel BRS – Baggage Reconciliation System.

V rámci části LDCS/CUTE – Departure Control System byla dodána zařízení pro odbavovací prostory a terminály (Gate). Systém letišti umožňuje:
- maximalizovat využívání odbavovacích přepážek a nástupních bran,
- rychlé zahájení poskytování služeb novým přepravcům s minimálními výdaji,
- konzistentní prostředí pro odbavování cestujících v rámci celého letiště; prostředí lze přizpůsobit na míru jednotlivým leteckým společnostem,
- možnost maximalizovat veškeré dostupné prostory a zlepšovat tak celkovou návratnost investic,
- držet krok s posledním vývojem v oblasti nejmodernějších technologií,
- využívání společné letištní platformy nabízí úsporu nákladů, zlepšení úrovně služeb a posílení bezpečnosti.

V rámci modernizace vybavení pro odbavení cestujících bylo dodáno následující vybavení:

Položka

Typ  Počet kusů 
PC pro check-in přepážku HP / DC8000 SFF, bez myši a klávesnice 16
PC pro gate přepážku HP / DC8000 SFF, s myší a klávesnicí   8
TFT HP / LE2001w 20-inch Widescreen LCD Monitor 23
ATB Fujitsu / 9860 se stackerem 23

BTP

Fujitsu / 9860 s držákem papírové role   16
DCP OKI / 3320 22
BGR Desko / 504  8
MSR/OCR Klávesnice Desko / BMOL 5200 15

Veškeré vybavení bylo certifikováno společností SITA pro užití v systému AirporConnect Open.

Pracoviště Check-in    
 
Pracoviště Gate    


BRS – Baggage Reconciliation System je systém na sledování pohybu odbavených zavazadel v třídírně a v letadle. Poskytuje pomoc při rychlém vyhledávání zavazadla na letišti – online propojení s odbavovacími systémy, BHS.

Výhody systému: Řešení SITA IBMS (řešení integrované správy zavazadel) sníží počet nezvládnutých zavazadel nasměrováním, sledováním a vyhledáváním zavazadel cestujících v průběhu celé cesty. Značně sníží počet ztracených a nesprávně nasměrovaných zavazadel, vedoucí ke zvýšené spokojenosti cestujících a značným úsporám nákladů. Zajistí mnohem rychlejší vyjmutí zavazadel, pokud se cestující nedostaví k odletu, značně zlepší dodržování doby odletu. Dalším přínosem je lepší komunikace mezi pracovníky na rampě a ostatními pracovníky manipulujícími se zavazadly při odletech, okamžité upozornění, jestliže není zavazadlo při letu přepraveno, snadnější identifikace zavazadel ke krátkým spojům pro pozdní přílety nebo automatické, snadné a efektivní využití označení RUSH, k zajištění správného trasování a informování cestujícího prostřednictvím rozhraní do systému SITA WorldTracer. Systém umožní také správu ručních terminálů (HHT - Hand Held Terminals), informace k poškozeným nebo jinak nestandardním zavazadlům mohou být registrovány a zobrazeny uživatelům a v neposlední řadě koordinuje úkoly související s manipulací se zavazadly a správou zavazadel.

BRS se skládá z:

Položka

Typ Počet kusů
Pracovní stanice BagManager HP / DC8000 SFF s TFT monitorem 2

Síťová tiskárna

HP / LaserJet Enterprise P3015dn 2
Tiskárna BTP  Fujitsu / 9860 1
Hand Held Terminal Motorola / D9500 5
HHT Holster Motorola / 9500 Holster 5
Dobíjecí stanice Dolphin / Quadcharger 2
Homebase Motorola / Single Slot Craddle 1
Battery Pack Motorola / 9500 Battery Series 5
Firewall Cisco / ASA5510 2
Router Cisco / C2960  2

Dobíjecí stanice a ruční terminály

Systémy byly dodány společností INDRA Czech Republic s.r.o., se sídlem: Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ 186 00.

Letiště Ostrava, a.s. jako příjemce dotace realizuje dodávku zařízení na základě výběrového řízení dle platného Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Veřejná zakázka proběhla formou otevřeného zadávacího řízení – jednacího řízení s uveřejněním - v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data