SFDI 2018 - Pořízení technických prostředků

V souladu s „Pravidly pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2018“ podala společnost Letiště Ostrava, a.s. v březnu 2018 žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) pro rok 2018.

Dne 4. 5. 2018 Výbor SFDI žádost o příspěvek na akci „Pořízení technických prostředků SFDI 2018“  schválil.

V rámci akce budou pořízena následující zařízení:

Dodavatelé zařízení budou vybráni v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
Celková předpokládaná hodnota uvedených zařízení činí 7 750 000,- Kč bez DPH.
Limitní výše poskytnutých finančních prostředků ze SFDI byla na základě předloženého položkového rozpočtu v souladu s Pravidly pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2018 schválena ve výši 6 588 000,00 Kč bez DPH.
Prostředky na dofinancování dodávek poskytne na základě Smlouvy o poskytnutí dotace Moravskoslezský kraj.
Uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu SFDI se předpokládá v 06/2019.
Dodávky zařízení se předpokládají do konce roku 2019.

 

                                             

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data