Pozemní zdroje GPU

Technická údaje jsou uvedeny v zákl.technická spec.zařízení.pdf

Útvar Odbavení letadel Letiště Ostrava, a.s. převzal v září 2011 a v březnu 2012 v rámci projektu Stroje a zařízení II. – Pozemní zdroje GPU.

Jedná se o pozemní zdroje elektrické energie, které slouží jako náhradní zdroje energie pro letadla během jejich stání na zemi. Požadovaný výstupní výkon musí být 100 kVA u tří dodávaných kusů a 140 kVA u jednoho z dodávaných kusů. Všechny dodávané zdroje budou na vlečném podvozku.

1 ks pozemního zdroje GPU 100 kVA byl dodán v měsíci září 2011. Zbývajících 2 ks pozemního zdroje GPU 100 kVA a 1 ks pozemního zdroje GPU 140 kVA byly dodány v měsíci březnu 2012.

Jedná se o standardní zařízení běžně používané na téměř všech dopravních letištích. Toto zařízení se považuje za standardní servis při pozemní obsluze letadel, protože slouží se zajištěním trvalé dodávky el. energie letadlům během prostoje na zemi. V současnosti vyráběná zařízení jsou poháněna dieselovým motorem s nízkou spotřebou pohonných hmot a jejich používáním se snižuje hlukové zatížení pracovního prostředí, protože po dobu prostoje letadla a chodu tohoto zařízení nemusí být zapnut letadlový zdroj, který je pomstně hlučnější a mnohem méně ekonomický ve spotřebě pohonných hmot. Tím toto zařízení v nemalé míře přispívá k ekologičtějšímu provozu letiště jak po stránce znečištění ovzduší, tak po stránce hluku. Standardně se toto zařízení vyrábí na vlečném podvozku, což je rovněž další bonus k ekonomice a ekologii provozu – méně zdrojů znečišťujících ovzduší.

Dodávka zařízení  

Pozemní zdroje GPU byly dodány společností GSE Services a.s., se sídlem: Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1597/76, PSČ 140 00.

Letiště Ostrava, a.s. uzavřelo kupní smlouvu na dodávku pozemních zdrojů GPU na základě výběrového řízení dle platného Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlášeného formou otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

 
GPU 100 kVA    

 

GPU 140 kVA    

 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data