Přehledový systém

Technická údaje jsou uvedeny v zákl.technická spec.zařízení.pdf

Útvar Bezpečnosti Letiště Ostrava, a.s. převzal v srpnu 2011 v rámci projektu Stroje a zařízení II. – přehledový systém umožňující vedení evidence vstupujících osob, včetně vnášených nebezpečných předmětů, a vjíždějících vozidel do bezpečnostně vyhrazených prostorů letiště za účelem zvýšení bezpečnostního standardu letiště.

Přehledový systém je složen z databázového SW osob i vozidel, čteček dokladů, stolních PC stanic (all-in-one), čteček identifikačních karet. Součástí řešení je také vybudování kabelových tras pro tento systém.

V případech mimořádných nebo nestandardních událostí, umožní informace získané z tohoto systému poskytnout relevantní informace a dohledat tak možné zdroje nebezpečí nebo naopak umožní záchranu osob a majetku, nacházejících se v jednotlivých prostorech letiště. Systém bude rovněž poskytovat důležité informace bezpečnostním pracovníkům (informace o povolení k vjezdu, vydaných prozatímních povoleních, atd.) a přispěje tak k posílení bezpečnostních aspektů předepsaných národní i mezinárodní legislativou. Nezanedbatelným přínosem bude také v případech bezpečnostních auditů, kdy může zvýšit bezpečnostní rating letiště a umožní provozovateli letiště stát se atraktivnějším pro případné další zákazníky.

Přehledový systém byl dodán společností PKE ČR s.r.o., se sídlem: Praha 6, Lužná 716/2, PSČ 160 00.

Antény pro monitorování vjezdu a výjezdu vozidel  
Čipová karta v autě PC stanice s čipovou kartou PC stanice – databáze

Po dodání zboží proběhl tzv. zkušební provoz v délce trvání jednoho měsíce.

Letiště Ostrava, a.s. uzavřelo kupní smlouvu na dodávku přehledového systému na základě výběrového řízení dle platného Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlášeného formou otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data