Přístupové turnikety

Technická údaje jsou uvedeny v zákl.technická spec.zařízení.pdf

Útvar Bezpečnosti Letiště Ostrava, a.s. převzal v únoru 2012 v rámci projektu Stroje a zařízení II. – Přístupové turnikety.

Jedná se o dva přístupové turnikety na definovaná místa pro vstup do neveřejného prostoru letiště (check in – security check points) vč. připojení do sítě. Přístupové turnikety jsou využívány jako regulační prvek na vstupu do jednotlivých bezpečnostních zón letiště. Jejich pořízení umožnilo nahradit dosud používané branky, které zcela nevyhovují současným požadavkům na bezpečnost.

Svým technickým řešením (venkovní i vnitřní), umožní přístupové turnikety dlouhý a bezporuchový provoz. V kombinaci s elektronickým zařízením umožní vstup pouze autorizovaným osobám, což znamená snížení rizika nestandardních vstupů a provádění identifikace vstupujících osob. Jako součást bezpečnostních opatření výrazně posílí bezpečnostní systém letiště a následně také jeho hodnocení v mezinárodních i národních bezpečnostních auditech.

Turnikety byly dodány společností MAXPROGRES, s.r.o., se sídlem: Brno, Traťová 1, okres Brno-město, PSČ 619 00.

 
Montáž    

Po dodání zboží proběhne tzv. zkušební provoz v délce trvání jednoho měsíce.

Letiště Ostrava, a.s. uzavřelo kupní smlouvu na dodávku přehledového systému na základě výběrového řízení dle platného Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlášeného formou otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Turnikety    

 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data