Průchozí detektory kovů

Popis vybavení: 6 ks průchozích detektorů kovů - kategorie 2) dle čl. 2.3 Pravidel
Předpokládané umístění: odletová hala, SRA I, SRA II, cargo hangáry
Průchozí detektory kovů určené k provádění detekčních kontrol cestujících a osob vstupujících do CPSRA prostoru letiště.
Zdůvodnění:
Navrhované průchozí detektory kovů (WTMD) nahradí současně používané detektory, používané již od roku 2008. Současné detektory vykazují nízkou odolnost vůči okolnímu rušení a tím i vysokou míru falešných alarmů. Navrhované průchozí detektory kovů mají modernizovanou konstrukci, zaručující jejich vysokou odolnost proti negativnímu rušení a umožňující výrazně přesnější identifikaci zakázaného předmětu, umístěného na těle kontrolované osoby.
Pořízením nových průchozích detektorů kovů bude dosaženo vyšší účinnosti a efektivity při provádění detekčních kontrol cestujících i ostatních osob, vstupujících do kritických částí vyhrazeného bezpečnostního prostoru letiště.
Předpokládaná cena: 2 550 000,- Kč bez DPH

Dodavatelem zařízení se stala společnost Servis Musil, s.r.o., se sídlem: Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha.
Letiště Ostrava, a.s. uzavřelo kupní smlouvu na dodávku zařízení na základě výběrového řízení vyhlášeného formou veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s „Pravidly pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2019“ vydanými Státním fondem dopravní infrastruktury.
Zařízení bylo dodáno.
 

 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data