Samohybné nástupní schody k letadlům (do 5,8 m)

Technická údaje jsou uvedeny v zákl.technická spec.zařízení.pdf

Útvar Odbavení letadel Letiště Ostrava, a.s. převzal v září 2011 v rámci projektu Stroje a zařízení II. – Samohybné nástupní schody k letadlům (do 5,8 m).

Jedná se o 3 kusy samohybných nástupních schodů pro cestující, umožňující bezpečný a pohodlný nástup a výstup cestujících z letadel.

Schody jsou vybaveny vlastním pohonem podvozku, jakož i všech přídavných zařízení, která pohon potřebují. Požadovaný zdvih schodů/horní nástupní plošiny musí být do 5,8 m nad úrovní odbavovací plochy, aby byl umožněn nástup a výstup cestujících nejen z běžných typů letadel jako Boeing 737, Airbus A320 nebo Embraer 170/175, ale i z hlavních palub velkokapacitních letadel až do velikosti typu Boeing 747 nebo Airbus A340, a dolní paluby letounu Airbus A380.

2 ks vlečných nástupních schodů k letadlům (do 5,8 m) byly dodány v měsíci září 2011. Dodávka 1 ks vlečných nástupních schodů k letadlům (do 5,8 m) bude realizována nejpozději do 31.3.2012.

Nástupní schody k letadlům jako takové patří mezi základní techniku nutnou pro odbavení dopravních letadel s kapacitou vyšší než 50 osob. Se stoupajícími nároky na bezpečnost letadel, cestujících a zaměstnanců a rovněž se zvyšujícími se požadavky na, co nejkratší prostoje letadel na zemi vystává nutnost pořizovat novou, modernější a bezpečnější techniku pro obsluhu letadel. Pořízení nových samohybných schodů této kategorie znamená značné zvýšení standardu pro cestující, snížení rizika poškození letadel při jejich používání, jakož i značné zvýšení bezpečnosti nejen letadel, ale i cestujících a v neposlední řadě i usnadnění manipulace pracovníkům, v případě používaní této techniky i na vzdálených odbavovacích plochách. Jako pohon schodů se používá dieselový nebo elektrický motor, který však klade další náklady na častější údržbu baterií a pořízení nabíjecího zařízení.

Montáž zařízení  

Zařízení bylo dodáno společností GSE Services a.s., se sídlem: Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1597/76, PSČ 140 00.

Letiště Ostrava, a.s. uzavřelo kupní smlouvu na dodávku samohybných nástupních schodů na základě výběrového řízení dle platného Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlášeného formou otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

 
Schody v provozu    

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data