Samohybné pásové nakladače na zavazadla

Technická údaje jsou uvedeny v základní technické specifikaci zařízení.pdf

Útvar Odbavení letadel Letiště Ostrava, a.s. převzal v březnu 2013 v rámci projektu Stroje a zařízení II. – Samohybné pásové nakladače na zavazadla.

Jedná se o 7 kusů samohybných pásových nakladačů na zavazadla (typové označení: POWER STOW ROLLERTRACK CONVEYOR 450E NA BÁZI MULAG ORBITER DIESEL 7.5METER), které slouží pro naložení/vyložení zavazadel a nákladu/zboží do/z paluby letadel. Pásový nakladač je vybaven zařízením/nástavbou umožňující snadnou manipulaci/operaci uvnitř nákladového prostoru jakéhokoliv letadla, kde je umožněno volné uložení zavazadel a nákladu tzn. i takzvané „bulk“ prostory letadel, a tím rovněž umožňuje naložení/vyložení zavazadel a nákladu zboží pouze dvěma pracovníky.

Tento mobilní mechanizační prostředek umožňující snadné, pohodlné a rychlé vyložení a naložení veškerých zavazadel, pošty a nákladu z nákladových prostorů osobních letadel jakož i drobného nákladu z horních palub nákladních letadel. Základním prvkem tohoto prostředku je výškově nastavitelný pohyblivý pás, po kterém se zavazadla, náklad a pošta přepravují/přemísťují mezi nákladovým prostorem letadla a vozíkem, který zajišťuje přepravu těchto substrátů mezi místem stání letadla a letištní halou.

Zakoupením technologicky moderních prostředků požadovaného typu se na letišti Ostrava přešlo na světově standardní způsob nakládání letadel, dojde ke zrychlení nakládání a vykládání letadel, podstatně se sníží pracovní zátěž pracovníků, na což klade důraz směrnice EU, téměř se eliminuje riziko úrazu pádu z doposud používaných plošin pro nakládání a použitím těchto nových prostředků i se speciální nadstavbou se rovněž i sníží o 30 % počet pracovníků nutných pro manipulaci se substrátem u letadla, kteří tak mohou být lépe využiti na další činnosti související s odbavením letadla. To sebou nese přínos jednak v úspoře lidských zdrojů a jednak ve zkrácení průletových časů letadel, což navazuje na zlepšení ekonomiky letiště i samotného dopravce.

     

Nakladače byly dodány společností GSE Services a. s., se sídlem: Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1597/76, PSČ 140 00.

Letiště Ostrava, a.s. uzavřelo kupní smlouvu na dodávku zařízení na základě výběrového řízení dle platného Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlášeného formou otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data