SFDI 2020 – Pořízení technických prostředků

V souladu s „Pravidly pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2020“ podala společnost Letiště Ostrava, a.s. v květnu 2020 žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) pro rok 2020.
Dne 4. 9. 2020 Výbor SFDI žádost o příspěvek na akce „Pořízení technických prostředků SFDI 2020 – kategorie 1 a 2“ schválil.

V rámci obou akcí budou pořízena následující zařízení:
technické prostředky pro kontrolu motorové části vozidel,

  • zařízení pro detekci stopových prvků výbušnin (ETD),
  • rentgenová zařízení pro kontrolu zavazadel osob jiných než cestujících a předmětů jimi vnášených,
  • rentgenová zařízení pro kontrolu leteckých zásilek,
  • pracovní stanice rentgenových zařízení (vč. řídící konzoly) určené pro provádění detekční kontroly zapsaných zavazadel.

Dodavatelé zařízení budou vybráni v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a s Pravidly pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2020.
Celková předpokládaná hodnota uvedených zařízení činí 21.920.000,- Kč bez DPH.

Limitní výše poskytnutých finančních prostředků ze SFDI byla na základě předloženého položkového rozpočtu v souladu s Pravidly schválena ve výši 18.632.000,00 Kč bez DPH.
Prostředky na dofinancování dodávek poskytne na základě Smlouvy o poskytnutí dotace Moravskoslezský kraj.
Uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu SFDI se předpokládá do konce roku 2021.
Dodávky zařízení se předpokládají do konce konce roku 2021.


   

 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data