Sněhové frézy

Technická údaje jsou uvedeny v základní technické specifikaci zařízení.

Útvar Letecko-provozních ploch Letiště Ostrava, a.s. převzal v září 2012 v rámci projektu Stroje a zařízení II. – Sněhové frézy.

Jedná se o 2 sněhové frézy, které slouží pro zimní údržbu letecko-provozních ploch. Tyto sněhové frézy jsou speciálně upraveny na úklid sněhových valů nebezpečných pro provoz, po čištění RWY (označení pro letovou dráhu) a letištních ploch. Zařízení tvoří páteř zimní údržby letiště spolu se zimními zametači a postřikovači rozmrazovacích kapalin. Nová technika Letišti umožní zajistit úklid a ošetření letecko-provozních ploch v tak krátkém časovém intervalu, který je zapotřebí garantovat, aby letiště takových parametrů bylo zařazeno do bezpečnostních standardů, na jejichž základě bude Letiště moci přijímat letadla vyšší kategorie.

Sněhové frézy    

Sněhové frézy byly dodány společností CROY s.r.o., Rakovník, Plzeňská 2599, PSČ 269 01.

Letiště Ostrava, a.s. jako příjemce dotace realizuje dodávku zařízení na základě výběrového řízení dle platného Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Veřejná zakázka proběhla formou otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 


 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data