Tažné traktory na zavazadlové, paletovací a kontejnerové vozíky

Technická údaje jsou uvedeny v základní technická specifikaci zařízení.pdf

Útvar Odbavení letadel Letiště Ostrava, a.s. převzal v rámci projektu Stroje a zařízení II. – Tažné traktory na zavazadlové, paketovací a kontejnerové vozíky.

Jedná se o speciální letištní tažná vozidla/traktory, které jsou uzpůsobené nejen pro tahání zavazadlových vozíků, ULD kontejnerových/paletových vozíků nebo různých vlečných GSE (vlečné nástupní schody, vlečné GPU apod.), ale v omezené míře jsou určeny i pro tahání letadel do určité MTOW s pomocí tažné oje. Celková dodávka představuje 7 ks tažných traktorů, přičemž jeden z nich musí být schopen tahat letadla až do hmotnosti 80t MTOW (A320, B737).

4 ks tažných traktorů (do 20 t) byly dodány v měsíci září 2011, 2 ks tažných traktorů (do 20 t) v březnu 2012 a 1 ks tažného traktoru (do 80 t) v září 2012.

Při úvaze plánu přejít na standardní způsob nakládání a vykládání letadel, s nímž je spojena přeprava substrátu pomocí vlečných vozíků na zavazadla, vybavením letiště vlečnými vozíky na palety/kontejnery, doplňováním handlingové techniky dalšími vlečnými prostředky (schody, pozemní zdroje GPU apod.) a rovněž také s uvážením záměru mít i nadále do budoucna nemalé procento techniky, která je bez vlastního pohonu a pouze vlečená, je nutné Letiště vybavit prostředkem, který je flexibilní a schopný tahání veškerých handlingových prostředků s nutností vlečení.

K tomuto účelu se na mnoha letištích používají různé typy tažných traktorů, které při své malé velikosti dosahují velkých výkonů a vynikajících technických parametrů. Rovněž poslouží i jako prostředek pro přepravu drobných doplňkových pomůcek a věcí vyskytujících se v běžném provozu na letišti jako jsou špalky, kužely, pytle s odpadem z letadel apod. Těžší varianty těchto traktorů, vybavené hydrostatickým pohonem všech kol pak rovněž s pomocí ojí umožňují i tahání nebo vytlačování letadel o hmotnostech až do 150 t jejich vzletové hmotnosti. Tažné traktory jsou výrobci konstruovány tak, aby umožnili dostatečný výhled pro obsluhu a svými rozměry a tvarem zbytečně nezatěžovali pozornost obsluhy při jízdě a vyhýbání se překážkám, v našem případě letadlům. Nejběžnější pohon těchto prostředků je dieselový motor, především pro svou výkonnost při tahání.

   
Dodávka zařízení – tažné traktory do 20 t.  

Tažné traktory do 20 t  
 
Tažný traktor do 80 t  

 

Tažné traktory byly dodány společností GSE Services a.s., se sídlem: Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1597/76, PSČ 140 00.

Letiště Ostrava, a.s. uzavřelo kupní smlouvu na dodávku tažných traktorů na základě výběrového řízení dle platného Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlášeného formou otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.


 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data