Termokamery

Technická údaje jsou uvedeny v zákl.technická spec.zařízení.pdf

Vybavení Hasičské záchranné služby doplnily další speciální termokamery. Po dodávce zařízení v rámci projektu „Stroje a zařízení I“ obdržel příjemce Letiště Ostrava, a.s. v měsíci červenci 2010 další čtyři kusy speciálních termokamer.

Jde se o zařízení pro záchranu osob, umožňující měření povrchové teploty, zjišťování ohnisek požárů, s možností přenosu dat.

Termokamera je vybavena systémem zobrazení ohniska hoření a dalšími barevnými zobrazovacími režimy, usnadňujícími práci a orientaci v různých provozních podmínkách.

Kamera je vybavena barevným LCD displejem, který umožňuje sledování obrazu i ostatními uživateli na místě zásahu. Obrazovka obsahuje údaje o snímané teplotě, stavu nabití baterie, příp. ostatních provozních režimech (zoom, režim zobrazení apod.).

Dodávka byla realizována na základě kupní smlouvy se společností Dräger Safety s.r.o., se sídlem: Praha 10, Pod Sychrovem I-64/, čp.1392, PSČ 101 00, dle výsledku výběrového řízení vyhlášeného formou veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s platným Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek vydaným Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Termokamery budou plně využity při provozních postupech a mimořádných událostech a budou umístěny ve vozidlech pro zjišťování ohnisek požárů.

   

 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data