Towbarless pushback tractory

Technická údaje jsou uvedeny v zákl.technická spec.zařízení.pdf

Útvar Provozu Letiště Ostrava, a.s. převzal v měsíci únoru 2012 v rámci projektu Stroje a zařízení II. 2 ks Towbarless pushback traktor – 1 ks pro letadla do hmotnosti až 160t MTOW a 1 ks pro letadla do hmotnosti až 600t MTOW.

Jedná se o speciální letištní zařízení - tahač, který je schopen bez pomoci tažné oje, pouze uchycením příďového podvozku letadla do vlastního mechanismu, dané letadlo tahat i tlačit na požadované místo. Celková dodávka představuje 2ks tahačů, přičemž jeden z nich musí být schopen tahat/tlačit letadla až do hmotnosti 160t MTOW a druhý kus musí být schopen tahat/tlačit těžká letadla s hmotností až do 600t MTOW.

Tento druh techniky je potřebný pro přesun letadel, jelikož letadlo není schopno se dostat vlastní silou ze stání u nástupních mostů. Push back traktor vybavený hydraulickým přítlačným systémem pro uchycení kola příďového podvozku obsluhovaný jedním pracovníkem umožní snadné, rychlé a bezpečné vytláčení letadel ze stání. Rovněž přinese vyšší operativnost využití odbavovací plochy - možnost přesunu letadel bez nutnosti spouštění motorů a tím i snížení hlukové zátěže okolí. Přinese i zvýšení schopnosti provozovatele letiště odstraňovat letadla neschopná pohybu z provozních ploch letiště.

Z důvodu lepší využitelnosti odbavovací plochy se plánuje o přechod na stání typu „nose-in“. Při tomto způsobu stání je potřeba letadlo po odbavení vytlačit do polohy, z které může pokračovat dál s použitím vlastních motorů, tj. tzv. „Push back“. K tomuto vytláčení se dá použít kombinace tahač a oje, ale tato varianta přináší vysoké provozní náklady, neboť jsou potřeba nejméně dva pracovníci. Rychlost vytláčení je nízká. Podstatnou nevýhodou je také skutečnost, že téměř pro každý typ letadla je zapotřebí jiný typ oje.

Kvalita a čistota ovzduší a také hluková zátěž se zavedením tohoto zařízení podstatně zlepší.

Towbarless pushback traktory byly dodány společností GSE Services a.s., Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1579/76, PSČ 140 00.

Dodávka Towbarless pushback traktor – pro letadla do hmotnosti až 160t MTOW

Towbarless pushback traktor – pro letadla do hmotnosti až 160t MTOW

Towbarless pushback traktor – pro letadla do hmotnosti až 600t MTOW

Letiště Ostrava, a.s. uzavřelo kupní smlouvu na dodávku traktorů na základě výběrového řízení dle platného Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlášeného formou otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Tahač v provozu

 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data