Traktor včetně předního pluhu a zadního mulčovacího zařízení

Technická údaje jsou uvedeny v základní technické specifikaci zařízení.

Útvar Letecko-provozních ploch Letiště Ostrava, a.s. převzal v březnu 2013 v rámci projektu Stroje a zařízení II. – Traktor včetně předního pluhu a zadního mulčovacího zařízení.

Jedná se o traktor včetně výměnného zařízení tj. předního pluhu – sněhové radlice pro zapojení do předního závěsu a zadního mulčovacího zařízení – hydraulického ramene s výměnnými pracovními agregáty pro zapojení do předního závěsu a zadního tříbodového závěsu. Traktor je určen k nesení zařízení pro údržbu LPP, komunikací a travnatých ploch letiště. V prostoru perimetru letiště se rovněž nachází mnoho navigačních a světlotechnických zařízení, které ošetřoval agrooperátor a zaměstnanci Letiště je dočišťovali manuálně. Tento traktor nahradí prováděné manuální úkony, zvýší bezpečnost a zefektivní, zrychlí a zproduktivní údržbu zařízení. Což přispěje k rychlejšímu zprovoznění ploch letiště.

Traktor včetně pluhu a umlčovacího zařízení

Traktor byl dodán společností BV - Technika, a.s., Ostrava, Polanka nad Odrou, K Vydralinám 705/2, PSČ 725 25.

Letiště Ostrava, a.s. jako příjemce dotace realizuje dodávku zařízení na základě výběrového řízení dle platného Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Veřejná zakázka proběhla formou otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.


Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data