Vlečné nástupní schody k letadlům (do 5,8 m)

Technická údaje jsou uvedeny v zákl.technická spec.zařízení.pdf

Útvar Odbavení letadel Letiště Ostrava, a.s. převzal v březnu 2012 v rámci projektu Stroje a zařízení II. – Vlečné nástupní schody k letadlům (do 5,8 m).

Jedná se o 1 kus vlečných nástupních schodů k letadlům se zdvihem do 5,8 m, umožňující bezpečný a pohodlný nástup a výstup cestujících z letadel. Schody jsou uzpůsobené k vlečení tažným prostředkem a jsou vybaveny pohonem podvozku umožňujícím pohyb schodů nezávisle na tažném prostředku na vzdálenosti 100 m minimálně, tzn. samostatný pohyb schodů pro přímé přistavení k letadlu a jejich následný odjezd od letadla. Požadovaný zdvih schodů/horní nástupní plošiny je do 5,8 m nad úrovní odbavovací plochy, aby byl umožněn nástup a výstup cestujících nejen z běžných typů letadel jako Boeing 737, Airbus A320 nebo Embraer 170/175, ale i z hlavních palub velkokapacitních letadel až do velikosti typu Boeing 747 nebo Airbus A340, a dolní paluby letounu Airbus A380.

Dodávka vlečných nástupních schodů k letadlům byla realizována v měsíci březnu 2012.

Vlečné schody díky novým úpravám usnadní především manipulaci pro obsluhu díky mikropojezdu, který se využije při přiblížení k letadlu na krátké vzdálenosti (od 10m od trupu), což u předchozích prostředků téhož typu není možné a přistavení schodů k letadlu je prováděno lidskou silou, což klade i zvýšené fyzické zatížení obsluhy. Rovněž tímto prvkem bude zajištěno další snížení rizika poškození letadel při používání schodů, jakož i značné zvýšení bezpečnosti letadel.

Zvýšení počtu nástupních schodů na Letišti je s ohledem na provoz nutností a s přihlédnutím k záměru šetřit i co nejvíce provozní náklady, je důležité přihlížet na plán, aby přibližně 70% vozového parku této techniky bylo v kategorii "vlečný prostředek", což přinese úsporu především v pohonných hmotách a nepřímo přínos pro životní prostředí.

     

Vozíky byly dodány společností ZODIAC EQUIPMENT spol. s r.o., se sídlem: Český Dub, Masarykova 50, PSČ 463 43.

Letiště Ostrava, a.s. uzavřelo kupní smlouvu na dodávku vozíků na základě výběrového řízení dle platného Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlášeného formou otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data