Vlečné nástupní schody k letadlům (do 3,8 m a od 1,8 m)

Technická údaje jsou uvedeny v základní technická specifikaci zařízení.pdf

Útvar Odbavení letadel Letiště Ostrava, a.s. převzal v rámci projektu Stroje a zařízení II. – Vlečné nástupní schody k letadlům (do 3,8 m a od 1,8 m).

Jedná se o 3 kusy nástupních schodů pro cestující, umožňující bezpečný a pohodlný nástup a výstup cestujících z letadel. Schody jsou uzpůsobené k vlečení tažným prostředkem, vybaveny pohonem podvozku umožňujícím pohyb schodů nezávisle na tažném prostředku na vzdálenost 50 m, minimálně tzn. samostatný pohyb schodů pro přímé přistavení k letadlu a jejich následný odjezd od letadla. Zdvih schodů/horní nástupní plošiny je minimálně do 3,8 m nad úrovní odbavovací plochy, aby byl umožněn nástup a výstup cestujících z hlavních palub letadel velikosti typu Boeing 737 nebo Airbus A320/A321.

Součástí dodávky je také 1 ks nástupních schodů, pro něž je limitní podmínka, aby spuštění těchto schodů/horní nástupní plošiny je do výšky 1,8 m nad úrovní odbavovací plochy a byl umožněn nástup a výstup cestujících i z letadel velikosti Fokker 70/100 nebo Bae 146/Avro RJ.

2 ks vlečných nástupních schodů k letadlům (do 3,8 m) byly dodány v měsíci září 2011. Dodávka 1 ks vlečných nástupních schodů k letadlům (do 3,8 m) byla realizována v březnu 2012 a 1 ks vlečných nástupních schodů k letadlům (od 1,8 m) v září 2012.

Vlečné schody díky novým úpravám usnadní především manipulaci pro obsluhu díky mikropojezdu, který se využije při přiblížení k letadlu na krátké vzdálenosti (od 10m od trupu), což u předchozích prostředků téhož typu není možné a přistavení schodů k letadlu je prováděno lidskou silou, což klade i zvýšené fyzické zatížení obsluhy. Rovněž tímto prvkem bude zajištěno další snížení rizika poškození letadel při používání schodů, jakož i značné zvýšení bezpečnosti letadel.

Zvýšení počtu nástupních schodů na Letišti je s ohledem na provoz nutností a s přihlédnutím k záměru šetřit i co nejvíce provozní náklady, je důležité přihlížet na plán, aby přibližně 70% vozového parku této techniky bylo v kategorii "vlečný prostředek", což přinese úsporu především v pohonných hmotách a nepřímo přínos pro životní prostředí.

Vlečné nástupní schody k letadlům (do 3,8 m)  
 
Vlečné nástupní schody k letadlům (od 1,8 m)  

Schody byly dodány společností ZODIAC EQUIPMENT spol. s r.o., se sídlem: Český Dub, Masarykova 50, PSČ 463 43.

Letiště Ostrava, a.s. uzavřelo kupní smlouvu na dodávku schodů na základě výběrového řízení dle platného Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlášeného formou otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.


 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data