Vlečné vozíky na kontejnery ULD

Technická údaje jsou uvedeny v zákl.technická spec.zařízení.pdf

Útvar Odbavení letadel Letiště Ostrava, a.s. převzal v září 2011 v rámci projektu Stroje a zařízení II. – Vlečné vozíky na kontejnery ULD.

Jedná se dodávku 44 kusů vlečných vozíků určených pro přepravu ULD palet/kontejnerů mezi letadlem a místem naložení/vyložení nákladu/zavazadel do/z ULD na letišti. 12 ks těchto vozíků bylo dodáno v měsíci září 2011. Zbývajících 32 ks vozíků bude dodáno nejpozději do 31.3.2012.

Vozíky jsou určeny k přepravě zavazadel, pošty a nákladu uloženého ve standardizovaných ULD kontejnerech.

S očekávaným nárůstem provozu nákladních letadel bude nutná potřeba plně bez zbytečného zdržení zajistit rychlé odbavení těchto letadel v krátkém čase, což jeden z klíčových požadavků dopravců, pokud na letiště hodlají létat. Jedním z prostředků, který výrazně napomáhá rychlému a plynulému odbavení nákladních letadel, jsou vlečné vozíky na palety/kontejnery. Na nich se předem připravený náklad uložený na paletách nebo kontejnerech přepraví přímo k letadlu, kde se s pomocí dalšího zařízení již poměrně snadno a rychle dopraví na palubu letadla. Opačně zase naopak putuje náklad na paletách nebo v kontejnerech z letadel pomocí speciálního zařízení na vlečné vozíky a s jejich pomocí do nákladního terminálu, kde se již bez zdržení letadla s dostatkem času přeloží podle potřeby. Tento prostředek tak především umožní rychlé vyložení a naložení nákladních letadel, usnadní manipulaci s nákladem během přepravy, nakládky a vykládky a tím sníží pracovní zátěž odbavujícího personálu.

 Dodávka zařízení    
   
Druhá dodávka zařízení    

Vozíky byly dodány společností ZODIAC EQUIPMENT spol. s r.o., se sídlem: Český Dub, Masarykova 50, PSČ 463 43.

Letiště Ostrava, a.s. uzavřelo kupní smlouvu na dodávku vozíků na základě výběrového řízení dle platného Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlášeného formou otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data