Vlečné vozíky na zavazadla kryté i nekryté

Technická údaje jsou uvedeny v zákl.technická spec.zařízení.pdf

Útvar Odbavení letadel Letiště Ostrava, a.s. převzal v září 2011 a v březnu 2012 v rámci projektu Stroje a zařízení II. – Vlečné vozíky na zavazadla kryté i nekryté.

Jedná se o 20 ks vlečných vozíků určených pro přepravu zavazadel, pošty a volného nákladu mezi letadlem a místem jejich naložení/vyložení na letišti. Prvních 10 ks těchto vozíků bylo dodáno v měsíci září 2011. Zbývajících 10 ks pak v měsíci březnu 2012.

S plánovaným přechodem systému nakládání a vykládání letadel na letišti na standardní celosvětový způsob pomocí pásových nakladačů bude nutné zajistit dopravu substrátu mezi terminálem a letadlem a naopak pomocí vozíků speciálně vyráběných pro přepravu substrátu na letištích. Jedná se o technologicky jednoduchý výrobek, který se dá zapojit za jakýkoliv mobilní mechanizační prostředek (traktor, tahač, vysokozdvižný vozík apod.) určený k tahání mobilních bezmotorových prostředků (vlečné nástupní schody, vlečné pozemní zdroje GPU, paketovací vozíky, bagážové vozíky apod.). Vlečné vozíky se dají samozřejmě rovněž zapojovat i za sebe do „vláčku“, takže je možné provést přepravu substrátu z/do letadla najednou a nikoliv postupně jako je tomu v současnosti pomocí speciálních plošin na vysokozdvižných vozících. Přechod na vlečné vozíky bude rovněž znamenat zvýšení bezpečnosti a snížení rizika poškození trupu letadla, které hrozí od vysokozdvižných vozíků.

   
 Dodávka zařízení    

Vozíky byly dodány společností ZODIAC EQUIPMENT spol. s r.o., se sídlem: Český Dub, Masarykova 50, PSČ 463 43.

Letiště Ostrava, a.s. uzavřelo kupní smlouvu na dodávku vozíků na základě výběrového řízení dle platného Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlášeného formou otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Vozíky    

 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data