Vozidlo na dodávku pitné vody do letadel

Technické údaje jsou uvedeny v základní technické specifikaci zařízení.

Útvar Letecko-provozních ploch Letiště Ostrava, a.s. převzal v září 2012 v rámci projektu Stroje a zařízení II. – Vozidlo na dodávku pitné vody do letadel.
Jedná se o speciálně upravené vozidlo k dodávce pitné a užitkové vody do vodovodního systému letadel tzv. „water service". Moderní dopravní letadla dnes umožňují přepravovat ve svých nádržích mnohem větší množství pitné vody, než tomu bylo před dvaceti lety. Zvýšené nároky na kvalitu vody a její kontrolování jsou hlavním důvodem pořízení zcela nového vozidla splňujícího nové a přísnější normy. S pořízením nového prostředku se rovněž výrazně sníží náklady na složitější kontrolování kvality vody v nádržích, protože nové stroje jsou již na toto mnohem lépe vybaveny. Sníží se provozní náklady, kdy nebude nutné díky větší nádrži častěji zajíždět k dotankování, sníží se i ztráty a úniky vody, ke kterým dochází v průběhu tankování do letadel respektive doplňování nádrže vozidla. Tato vozidla se dnes běžně vyrábí s dieselovým pohonem případně benzínovým.

 

Vozidlo bylo dodáno společností ZODIAC EQUIPMENT spol. s r.o., Český Bub, Masarykova 50, PSČ 463 43.

Letiště Ostrava, a.s. jako příjemce dotace realizuje dodávku zařízení na základě výběrového řízení dle platného Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Veřejná zakázka proběhla formou otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data