Vysokozdvižný vozík (nosnost 3,5 t)

Technická údaje jsou uvedeny v základní technické specifikaci zařízení.pdf

Útvar Odbavení letadel Letiště Ostrava, a.s. převzal v září 2012 v rámci projektu Stroje a zařízení II. – Vysokozdvižný vozík.

Jedná se o vysokozdvižný vozík určený pro zajišťování manipulace u nákladních letadel. Vozík je běžně využíván k přepravě těžkých břemen. Značně je využíván v případě nákladky/vykládky nákladních letadel, případně i k vlečení schodů a zavazadlových vozíků. Patří mezi nezbytné a potřebné prostředky v případě manipulace se substrátem, v tomto případě v podobě nákladu a pošty, při nakládání a vykládání nákladních letadel, obsluze ve skladech a na letištních plochách u nákladních letadel.

Dodání a převzetí vozíku  
Vysokozdvižný vozík  

Vozík byl dodán společností Kromexim Material Handling ČR a. s., se sídlem: Kroměříž, Hulínská 3445, PSČ 767 01.

Letiště Ostrava, a.s. uzavřelo kupní smlouvu na dodávku vozíku na základě výběrového řízení dle platného Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlášeného formou otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data