Aktualne przyloty i odloty

Lot Kierunek Godzina Uwaga
KL3114 PRAHA 13:15
KE7689 PRAHA 13:15
DL8744 PRAHA 13:15
ME1024 PRAHA 13:15
BT5656 PRAHA 13:15
AZ4292 PRAHA 13:15
QS8024 PRAHA 13:15
OK024 PRAHA 13:15
FR2368 LONDON / STN 17:20
Lot Kierunek Godzina Uwaga
ME1025 PRAHA 15:20 NÁSTUP 15:05
QS8025 PRAHA 15:20 NÁSTUP 15:05
KL3115 PRAHA 15:20 NÁSTUP 15:05
OK025 PRAHA 15:20 NÁSTUP 15:05
AZ4293 PRAHA 15:20 NÁSTUP 15:05
KE7690 PRAHA 15:20 NÁSTUP 15:05
DL8743 PRAHA 15:20 NÁSTUP 15:05
BT5657 PRAHA 15:20 NÁSTUP 15:05
FR2369 LONDON / STN 17:45 NÁSTUP 17:30

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programowali: SE-MO Data