Aktualne przyloty i odloty

Lot Kierunek Godzina Uwaga
BT5656 PRAHA 13:15
QS8024 PRAHA 13:15
AZ4292 PRAHA 13:15
KL3114 PRAHA 13:15
DL8744 PRAHA 13:15
ME1024 PRAHA 13:15
OK024 PRAHA 13:15
FR4675 BERGAMO 14:05
FR2368 LONDON / STN 17:20
ME1020 PRAHA 23:00
OK020 PRAHA 23:00
KL3112 PRAHA 23:00
QS8020 PRAHA 23:00
AZ4290 PRAHA 23:00
BT5654 PRAHA 23:00
KE7687 PRAHA 23:00
Lot Kierunek Godzina Uwaga
FR4676 BERGAMO 14:30
AZ4293 PRAHA 15:20
BT5657 PRAHA 15:20
OK025 PRAHA 15:20
ME1025 PRAHA 15:20
KL3115 PRAHA 15:20
QS8025 PRAHA 15:20
KE7690 PRAHA 15:20
FR2369 LONDON / STN 17:45
BT5655 PRAHA 05:20
DL8743 PRAHA 05:20
QS8021 PRAHA 05:20
AZ4291 PRAHA 05:20
KL3113 PRAHA 05:20
OK021 PRAHA 05:20

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programowali: SE-MO Data