Limity bagaży

Zasady i limity przewozu bagaży różnią się w zależności od przewoźnika i destynacji, gorąco polecamy zasięgnąć informacji u danego przewoźnika ewentualnie w biurze podróży z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wymiary i ciężary bagaży w przypadku poszczególnych przewoźników

 Travel Service / SmartWings

 
Pasażer z ważnym biletem lotniczym ma prawo do nieodpłatnego transportu bagażu zarejestrowanego i pokładowego:

Bagaż pokładowy  Bagaż zarejestrowany
1 szt. 8 kg 1 szt.  20 kg w klasie Business Class (C)
15 kg w klasie Economy Class (Y)


Warunki przewozu linii lotniczej Travel Service / SmartWings.
 

 

 Czech Airlines

W przypadku skorzystania z usług ČSA ma pasażer prawo do transportu bagażu zarejestrowanego i pokładowego w zależności od klasy.

Warunki przewozu linii lotniczej Czech Airlines.

W przypadku przewoźników codeshare limit masy stosuje się do warunków zakupionego biletu lotniczego. 
 

 Ryanair

W przypadku podróży z firmą Ryanair mają Państwo prawo do transportu jednego bagażu podręcznego o masie do 10 kg, o wymiarach maks. 55 x 40 x 20 cm oraz kolejnego małego bagażu podręcznego o wymiarach maks. 35 x 20 x 20 cm. W przypadku podróży z walizką zarejestrowaną konieczna jest dopłata.

Aktualna oferta możliwości dopłat:

 • 1 szt. walizka do 15 kg (suma trzech wymiarów nie przekracza 158 cm)
 • 1 szt. walizka do 20 kg (suma trzech wymiarów nie przekracza 158 cm)
  do ilości łącznej 3 sztuki na osobę

Ceny bagaży określono w warunkach przewozowych spółki.

Warunki przewozu linii lotniczej Ryanair

Wskazówki do przewozu walizek zarejestrowanych:

 • Każdą walizkę (bagaż) oznakować etykietą imienną zawierającą Państwa dane kontaktowe (adres zamieszkania i adres pobytu w zagranicy). Etykiety do nabycia w dziale Informacji.
 • Walizkę należy starannie zamknąć i zabezpieczyć.
 • W przypadku ewidentnego podróżowania w grupie (rodzina, partnerzy), mają Państwo prawo do zliczania masy łącznej walizek. Ciężar jednej sztuki bagażu jednak nie może przekroczyć 32 kg (z powodu manipulacji).
 • W walizkach zarejestrowanych nie wolno przewozić rzeczy wartościowych, jak np. pieniądze, karty bankowe, biżuterię, przyrządy elektroniczne, paszporty czy też inne dokumenty tożsamości. Rzeczy wartościowe należy przewozić w walizce podręcznej, by uniknąć ich straty lub uszkodzenia. Reklamacje z powodu takich rzeczy będą odrzucane.
 • Zalecamy zapakować Pańskie walizki do folii ochronnej.
 • Należy przekonać się, czy walizka jest zgodna z limitami masy i wymiarów obowiązującymi u danego przewoźnika, z którym podróżujesz. Unikamy wtedy ewentualnych dopłat za przekroczenie masy lub wymiarów walizki.
 • Jeżeli masa lub wymiary walizki przewyższają ustalone limity, można dopłacić sobie w punkcie Sprzedaży Biletów Lotniczych lub Informacji.
 • Pokwitowanie, które wydaje personel przy odbiorze bagażu do odprawy, należy starannie uchować celem późniejszych ewentualnych reklamacji.

 

Bagaż podręczny i pokładowy może zawierać

 • Pieniądze, przedmioty wartościowe.
 • Przyrząd elektroniczne.
 • Leki do potrzeb własnych niezbędne podczas podróży lub w czasie pobytu.
 • Jedzenie dla niemowląt na czas lotu (mleko, herbatę, śniadaniówki itp.).


Prócz powyższych wyjątków nie wolno przewozić w walizkach podręcznych żadnych płynów i żelów o pojemności powyżej 100 ml.
 

Przewóz bagaży w przypadku dzieci

Informacje na temat przewozu bagaży dzieci znajdą Państwo tutaj.
 

Zliczanie masy bagaży

Każdy przewoźnik określa własne limity masy bagaży i dlatego podajemy tylko informacje podstawowe od przewoźników, których samoloty korzystają z lotniska ostrawskiego. Generalnie dla wszystkich wskazanych poniżej przewoźników obowiązuje zasada, że w przypadku dwóch lub więcej pasażerów podróżujących wspólnie dopuszczalne jest zliczanie/łączenie ich walizek, tj. masy poszczególnych ich bagaży zliczano i walizki odprawiano wspólnie na nazwisko jednego pasażera.
Podróżując ze spółką České aerolinie musi połączenie grupy pasażerów wyraźnie wynikać już z rezerwacji, gdyż w odmiennym przypadku z zasady zliczania masy nie można skorzystać.
W przypadku spółki Ryanair zliczanie masy bagaży jest również możliwe, jednak wymagana jest rezerwacja wspólna.

Transport bagaży przekraczający limity dopuszczalne

W przypadku przekroczenia limitu masy lub ilości maksymalnej walizek można

 • obniżyć masę walizki, obniżyć ilość walizek,
 • dopłacić za nadmiar masy.

Opłaty za przekroczenie limitu transportu nieodpłatnego bagaży zarejestrowanych/odprawionych mogą być naliczane przy uwzględnieniu możliwości technicznych kiedykolwiek w trakcie transportu.

Wszelkie opłaty z tytułu nadmiaru masy walizek itp. można zapłacić na lotnisku ostrawskim:

 • w punkcie Sprzedaży Biletów Lotniczych w hali odlotów
 • w punkcie Informacji w hali odlotów

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programowali: SE-MO Data