Ostrawa - Londyn od 19.6.

Ostrawa - Londyn od 19.6.

Więcej
Odkrywaj świat. Samolotem przez Warszawę

Odkrywaj świat. Samolotem przez Warszawę

Więcej
Parkuj tanio bezpośrednio na lotnisku

Parkuj tanio bezpośrednio na lotnisku

Więcej
Warunki podróżowania ze Smartwings

Warunki podróżowania ze Smartwings

Więcej
Odkryj piękno Saloniki

Odkryj piękno Saloniki

Więcej

Czy wybierasz się na wakacje ze spółką Smartwings? Prosimy zwrócić uwagę na następujące warunki.

Na pokład samolotów Smartwings zmierzających z/do Republiki Czeskiej można wejść wyłącznie z pisemnym zaświadczeniem (drukowanym lub elektronicznym) akredytowanego laboratorium potwierdzającym ujemny wynika badań testu antygenowego lub RT-PCR. Test antygenowy może być wykonany najwyżej 24 godziny i RT-PCR najwyżej 72 godziny przed wejściem na pokład samolotu.

Pasażerowie nadal muszą spełniać wszelkie wymagania dotyczące wejścia na teren danego kraju. Aktualne warunki dostępne są na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Wyjątek dla wejścia na pokład samolotu z zaświadczeniem potwierdzającym ujemny wnika badań obowiązuje dla:

  1. dzieci poniżej 5 lat,
  2. pasażerów, którzy okażą pisemne zaświadczenie lekarskie w języku czeskim lub angielskim, wydane przez lekarza działającego w Rep. Czeskiej lub innym państwie członkowskim UE, potwierdzające brak oznak klinicznych choroby COVID-19 i jednocześnie w udokumentowany sposób przebycie COVID-19, pobyt w izolacji w określonym zakresie zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami nadzwyczajnymi Ministerstwa Zdrowia RC lub zarządzeniami innego państwa członkowskiego UE z powodu dodatniego wyniku badań RT-PCR oraz fakt, że od pierwszego wyniku dodatniego RT-PCR nie minęło więcej niż 90 dni kalendarzowych (zaświadczenie musi być oznakowane pieczątką, musi zawierać dane identyfikacyjne lekarza oraz numer telefonu; możliwy wzór zaświadczenia dostępny jest na stronach Ministerstwa Zdrowia RC),
  3. pasażerów, którzy okażą pisemne zaświadczenie z języku angielskim potwierdzające kompletne zaszczepienie przeciwko COVID-19 szczepionką uchwaloną przez Europejską Agencję Leków (EMA), przy czym od szczepienia minęło co najmniej siedem dni,
  4. pasażerów, którzy przybywają do Rep. Czeskiej z krajów zaliczanych do państw o niskim stopniu ryzyka zakażenia zgodnie z  punktem III.1 zarządzenia ochronnego Ministerstwa Zdrowia RC (tj. z krajów należących do kategorii zielonej semafora dla podróży),
  5. pozostałe wyjątki wymienione są w stosownym zarządzeniu ochronnym MZ RC.

Warunki aktualne dostępne są na stronach Smartwings.

Polecamy

Na co chcielibyśmy zwrócić Twoją uwagę

Destynacje

Where you can fly with us