Parkujte levně přímo na letišti

Parkujte levně přímo na letišti

Více info
Objevujte svět. Letecky přes Varšavu

Objevujte svět. Letecky přes Varšavu

Více info
Nezapomeňte před svým návratem do České republiky vyplnit PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ. Více informací zde.

Bezpečnostní kontrola v 6 krocích

 1. Předložte palubní vstupenku ke kontrole.
 2. Do připraveného boxu odložte svrchní oděv (například sako či bundu), pokrývku hlavy, pásek, hodinky a ostatní předměty z kapes (například mobilní telefon, doklady,
  peněženku, žvýkačky, cigarety).
 3. Z osobních zavazadel vyjměte větší elektronické přístroje (například notebooky, fotoaparáty, kamery apod.)
 4. Ze zavazadla vyjměte také tekutiny a gely, pokud je převážíte. Vložte do průhledného sáčku. Přeprava tekutin a gelů podléhá pravidlům, které najdete níže.
 5. Ke kontrole předložte všechna svá zavazadla.
 6. Vždy je nutné řídit se pokyny personálu letiště.

Povolené a zakázané předměty

Příruční zavazadloZapsané zavazadlo
Mobilní telefony, notebooky, tablety, hudební přehrávače, fotoaparáty
Tekutiny, aerosoly a gely

do 100 ml *

nad 100 ml

Tekutiny pro léčebné účely, kojenecká strava v množství nezbytném pro dobu letu
Nože a nůžky s ostřím/čepelí s délkou do 6 cm (nevztahuje se na nože s pojistkou)
Nářadí (vrtáky, kladiva, šroubováky, klíče, apod.), lékařské nástroje
Střelné zbraně a jejich imitace (paintballové, airsoftové, startovací, plynové, apod.), střelivo **
Obušky a elektrické paralyzéry
Hokejky, golfové, lyžařské, turistické a podobné hole, rybářské pruty, pádla, brusle na led
Výbušniny a nástražně výbušné systémy, rozbušky, zábavní pyrotechnika

Kyseliny, žíraviny a hořlaviny
Tlakové nádoby a plyny jakéhokoliv druhu (např. propan-butan, obranné spreje)
Potápěčské lahve - pouze prázdné
Hořlavé pevné a tekuté látky, radioaktivní látky, toxické nebo infekční látky
Elektronické cigarety ***
Lithiové baterie a zařízení, která obsahují lithiové baterie **

* Všechny tyto tekutiny a gely musí být vloženy do průhledného a opakovatelně uzavíratelného sáčku (k dostání na letišti).
** V souladu s relevantními předpisy a přepravními podmínkami dopravce.

*** Elektronické cigarety obsahující baterie nesmí být přepravovány v zapsaných zavazadlech. Převážet je můžete v kabinovém zavazadle, musí však být chráněny před náhodným zapnutím.

Přeprava tekutin

Podrobný popis povolených a zakázaných předmětů

Tipy k urychlení bezpečnostní kontroly

V kabinovém zavazadle můžete přepravovat pouze tekutiny o maximálním objemu 100ml/100g. Ostatní tekutiny přepravujte v zapsaném zavazadle. Omezení se netýkají tekutin zakoupených v neveřejném prostoru letiště a prodejcem zabalených do bezpečnostního balení a tekutin zakoupených za bezpečnostní kontrolou, například v Duty Free.

Tekutiny umístěte do průhledného sáčku o objemu maximálně 1 litr (k dostání u bezpečnostní kontroly). Povolen je 1 sáček na osobu.

Před bezpečnostní kontrolou sáček vyjměte ze zavazadla a vložte do plastové přepravky.

Povoleny jsou tekutiny pro léčebné účely, kojenecká strava a dětská výživa v množství nezbytně nutném pro dobu letu.

Za tekutiny jsou považovány:

 • voda a ostatní nápoje, polévky, sirupy
 • parfémy a spreje
 • gely včetně šampónů a sprchových gelů
 • pasty, včetně zubní pasty
 • kosmetika v tekuté podobě
 • krémy, pleťové krémy a oleje 
 • spreje a deodoranty
 • konzervy s jídlem
 • obsahy nádob se zvýšeným tlakem, holicí a jiné pěny
 • směsi kapalných a pevných látek
 • všechny ostatní přípravky podobné konzistence

Máte zdravotní omezení?

Cestující s diabetes

Při bezpečnostní kontrole doporučujeme předložit průkaz diabetika. Inzulínové pumpy a inzulinová pera je povoleno přepravovat.

Cestující s kardiostimulátory

Cestujícím s kardiostimulátory doporučujeme informovat pracovníky, provádějící bezpečnostní kontrolu.

Cestující s omezenou mobilitou

Cestujícím s omezenou schopností pohybu je bezpečnostní kontrola prováděna separátně s ohledem na jejich zdravotní stav.

Přeprava léků

Léky držené ze zdravotních důvodů je možno přepravovat pouze v množství, nezbytném pro pobyt - nepodléhají omezení při bezpečnostní kontrole. 

Cestujícím s implantáty (např. kloubní náhrady, apod.) doporučujeme předložit při bezpečnostní kontrole potvrzení lékaře (pro cestu zpět taktéž v anglickém jazyce).

Cestujete s dětmi?

Pokud cestujete s dětským kočárkem, je nutné ho podrobit bezpeční kontrole. Složený kočárek bude zkontrolován v rentgenu. Pokud to jeho rozměry neumožňují, provedeme jinou formu kontroly.

Doporučujeme

Na co bychom vás chtěli upozornit