Létáme z Ostravy do celého světa

Létáme z Ostravy do celého světa

Více info
Málaga letecky z Ostravy

Málaga letecky z Ostravy

Více info
Vyberte si svou dovolenou už nyní!

Vyberte si svou dovolenou už nyní!

Více info
Létejte pracOVAt z Ostravy do celého světa!

Létejte pracOVAt z Ostravy do celého světa!

Více info
13:55
LOT501
Varšava
 – PŘEDPOKLAD 13:55
Více info i
13:55
LOT501
Varšava
PŘEDPOKLAD 13:55
Předpoklad
20.06.2024 13:55
Typ letadla
E75S
15:55
TVS2361
KAVALA
Více info
15:55
TVS2361
KAVALA
Plánovaný čas
20.06.2024 15:55
Typ letadla
B738
14:45
LOT502
Varšava
 – NÁSTUP 14:30, POSTUPUJTE DO GATE B3, ODBAVENÍ, GATE OTEVŘEN
Více info i
14:45
LOT502
Varšava
NÁSTUP 14:30, POSTUPUJTE DO GATE B3, ODBAVENÍ, GATE OTEVŘEN
Plánovaný čas
20.06.2024 14:45
Typ letadla
E75S
16:45
TVS2360
KAVALA
 – NÁSTUP 16:30
Více info i
16:45
TVS2360
KAVALA
NÁSTUP 16:30
Plánovaný čas
20.06.2024 16:45
Typ letadla
B738
13:55
LOT501
Varšava
 – PŘEDPOKLAD 13:55
Více info i
13:55
LOT501
Varšava
PŘEDPOKLAD 13:55
Předpoklad
20.06.2024 13:55
Typ letadla
E75S
14:45
LOT502
Varšava
 – NÁSTUP 14:30, POSTUPUJTE DO GATE B3, ODBAVENÍ, GATE OTEVŘEN
Více info i
14:45
LOT502
Varšava
NÁSTUP 14:30, POSTUPUJTE DO GATE B3, ODBAVENÍ, GATE OTEVŘEN
Plánovaný čas
20.06.2024 14:45
Typ letadla
E75S
15:55
TVS2361
KAVALA
Více info
15:55
TVS2361
KAVALA
Plánovaný čas
20.06.2024 15:55
Typ letadla
B738
16:45
TVS2360
KAVALA
 – NÁSTUP 16:30
Více info i
16:45
TVS2360
KAVALA
NÁSTUP 16:30
Plánovaný čas
20.06.2024 16:45
Typ letadla
B738

Inspektorát cizinecké policie – letiště Mošnov poskytuje informace pro cestující týkající se náležitostí vstupu a výstupu z/do České republiky.

Kontakt

Provozní doba: Po-Ne H24

+420 974 720 411
+420 597 741 134
+420 596 629 038
e-mail: scp.r.icp.lm.stala@pcr.cz

Informace týkající se dokladů nutných pro vycestování do zahraničí doporučujeme ověřit na zastupitelském úřadu dané země nebo na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Základní doporučení pro cesty do zahraničí

1. Před odjezdem se informujte

Před odjezdem se pokuste získat co nejvíce informací o podmínkách cestování do konkrétní země, tamních zvláštnostech, rizicích a zemi jako takové celkově. Základní orientační informace naleznete na webové stránce Ministerstva zahraničních věcí ČR v kapitole „Cestujeme“ v podkapitole „Státy světa – informace na cesty“, záložka „Cestování“.

Oficiální a nejaktuálnější informace Vám poskytne zastupitelský úřad státu, do kterého hodláte cestovat. Seznam zastupitelských úřadů cizích zemí naleznete na webové stránce MZV v podkapitole „Státy světa - informace na cesty“, záložka „Kontaktní cizí úřad“.

Prověřte zejména:

 • platnost cestovních dokladů (vyhotovte si jejich kopii)
 • zda potřebujete do cílové i tranzitní země vízum
 • zda potřebujete očkování
 • zda máte dostatečnou zásobu léků; přibalte si více léků pro případ nečekaného prodloužení délky cesty
 • doklady k řízení motorového vozidla a platnost jeho povinného pojištění v navštívených zemích

K řízení motorového vozidla v zahraničí je obecně třeba český, případně mezinárodní řidičský průkaz, osvědčení o technickém průkazu vozidla, zelená karta a u zapůjčeného vozidla notářsky ověřený dopis o zapůjčení vozidla opatřený překladem.

2. Před odjezdem se pojistěte

Zcela nezbytné je sjednání pojištění úhrady léčebných výloh pro pobyt v zahraničí. Bez pojištění nedoporučujeme vůbec vycestovat. S obsahem pojistné smlouvy se důkladně seznamte. Současně se informujte, se kterými státy má ČR sjednáno poskytování bezplatné zdravotní péče. Tyto informace Vám sdělí Ministerstvo zdravotnictví ČR, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, tel. 02/2497 1111, internet: www.mzcr.cz
Doporučuje se rovněž sjednání havarijního pojištění vozidla zahrnující asistenční služby.

3. Buďte ve spojení s kontaktní osobou

O itineráři své cesty doporučujeme informovat osobu Vám blízkou, žijící nejlépe v ČR. Dohodněte s ní termíny, ve kterých budete o sobě podávat zprávy a možnost okamžitého kontaktu v případě nouze. Informace o této osobě můžete zapsat i do svého cestovního pasu. Uložte si číslo kontaktní osoby do svého mobilního telefonu ve formátu pro volání ze zahraničí (+420 ...)

4. Registrujte se v systému DROZD

Webová aplikace „Dobrovolná registrace občanů při cestách do zahraničí“ (DROZD) umožňuje poskytovat na dobrovolném základě informace o plánovaném pobytu v zahraničí.

Získané informace slouží konzulární službě k poskytování operativní pomoci občanům ČR při událostech mimořádného charakteru, jako jsou přírodní katastrofy, sociální nepokoje a ozbrojené konflikty.

Nemáte-li přístup k internetu, je samozřejmě možné informovat o svém pobytu v zahraničí příslušný český zastupitelský úřad jiným způsobem, například dopisem či v naléhavých případech i telefonicky.

Při vzniku mimořádné situace učiňte neprodleně následující kroky:

 • zaregistrujte se v systému DROZD (pokud jste tak již neučinili dříve),
 • udržujte spojení s kontaktní osobou v ČR v pravidelných termínech,
 • uložte si číslo zastupitelského úřadu do svého mobilního telefonu,
 • informujte o své situaci zastupitelský úřad, a to i v případě, že jste v bezpečí,
 • průběžně sledujte výzvy na webové stránce MZV,
 • respektujte pokyny místních úřadů.

V rizikových oblastech cestujte vždy s věrohodnou cestovní kanceláří nebo ve skupině, která by měla čítat alespoň 3 osoby. Pokud to okolnosti dovolují, nerozdělujte se. Není-li to nutné, necestujte v noci a zásadně respektujte místní předpisy a zvyklosti.

5. Chraňte své doklady a cennosti

Zvýšenou pozornost věnujte ochraně cestovních dokladů a cenných předmětů.
Pořiďte si kopii cestovního dokladu. Finanční prostředky a cennosti neukládejte na jedno místo, ale snažte se je rozdělit na více částí.
V případě ztráty, odcizení nebo znehodnocení cestovního pasu je nutno se dostavit na český zastupitelský úřad za účelem vystavení náhradního cestovního dokladu.

6. Dodržujte celní předpisy

Respektujte předpisy upravující dovoz či vývoz některých předmětů (např. mincí, drahých šperků, zbraní, starožitností, archeologických nálezů, léčiv, předmětů vyšší hodnoty či dokonce minerálů). Porušení místních předpisů bývají přísně sankcionována, výjimkou není ani velmi vysoká pokuta či trest odnětí svobody. Při nákupech vyžadujte a uschovávejte pokladní stvrzenky pro případ kontroly. Před samotným nákupem prověřte, zda vývoz daného zboží nepodléhá zvláštnímu režimu. Zvláštní předpisy samozřejmě platí i pro dovoz a vývoz zbraní.

Je nutno též respektovat předpisy upravující, jaké předměty je možno přepravovat v letadle a co je možné vzít s sebou na palubu letadla.

Pro cestování s domácími zvířaty se obvykle vyžaduje mezinárodní očkovací průkaz či platné veterinární potvrzení.

7. Dodržujte ostatní místní zákony a předpisy

Ke vstupu na území cizího státu není právní nárok. Je dobré vědět, že příslušné imigrační úřady mohou odepřít vstup i v případě, že cestující je vybaven příslušným druhem víza. Vstupem na území cizího státu podléháte jeho jurisdikci a v případě porušení místního právního řádu Vám může být uložena sankce dle místních předpisů, která může být značně odlišná od postihu v České republice.

8. Respektujte místní zvyklosti

Seznamte se s kulturními i náboženskými odlišnostmi navštívené země. Jejich byť nevědomé nerespektování může přivodit nepříjemnosti či dokonce vyvolat nebezpečné situace. Pamatujte, že řada návyků, které považujeme za naprosto normální, může v některých zemích provokovat. Například v muslimských zemích může být považováno za naprosto nevhodné jíst ve dne na veřejnosti během postního měsíce ramadánu. Rovněž tak oblečení, které považujeme pro danou situaci za přiměřené, může být v některých oblastech důvodem k odepření vstupu na některá místa či na některé památky.

9. Chraňte životní prostředí

V řadě zemí světa jsou velmi přísné předpisy na ochranu životního prostředí. Při překročení pravidel na ochranu živočichů a rostlin hrozí v mnoha zemích nejen vysoké pokuty, ale i trestní postih, včetně odnětí svobody.
Lov a odchyt živočichů většinou podléhá povolení nebo je zcela zakázán. Existují též pravidla pro sběr rostlin a dokonce i larev některého hmyzu. Doporučujeme proto seznámit se s místními předpisy a důsledně je dodržovat. Před vstupem do přírodních rezervací a národních parků se seznamte s jejich provozními řády a podmínkami pobytu.

10. V nouzi se obraťte na zastupitelský úřad ČR

V případě nouze se můžete se žádostí o pomoc obrátit na příslušný zastupitelský úřad ČR. Seznam úřadů je obsažen na internetové stránce MZV v kapitole Státy světa - informace na cesty. Spojení na zastupitelské úřady v zemích, do nichž hodláte cestovat, doporučujeme si zajistit ještě před vycestováním z ČR a považujeme za účelné je vždy mít při sobě.

Je možné se též obrátit na Operační a informační centrum Ministerstva zahraničních věcí ČR tel. +420 224 182 425.

Možnosti pomoci ze strany zastupitelských úřadů a Ministerstva zahraničních věcí ČR jsou uvedeny v záložce „Konzulární služba“.

Konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí ČR Vám přeje bezproblémový pobyt v zahraničí a šťastný návrat do vlasti.

Doporučujeme

Na co bychom vás chtěli upozornit